Dentsu Aegis Network lanserar Sveriges största och mest heltäckande konsultverksamhet inom datadriven marknadsföring, insikt och analys

2018-04-13 11:37:21

I dagarna lanserar byrånätverket Dentsu Aegis Network det koncerngemensamma affärsområdet DDS, Dentsu Data Services, med från start 40 specialister och konsulter inom martech, data management, insikt och analys. Den nya enheten kommer placeras på samma adress som övriga byråer inom Dentsu Aegis. Verksamheten kommer finnas representerad både i Stockholm och Göteborg. Syftet är att erbjuda koncernens kunder holistisk och teknikoberoende konsultation samt skräddarsydda helhetslösningar inom datadriven marknadsföring, insikt och analys.

Koncernchef Mattias Behrer kommenterar
– Vi har en uttalad målsättning att vara ledande inom datadriven marknadsföring i Sverige. För att framtidssäkra den positionen genomför vi nu en vidareutveckling av vår organisation och vårt erbjudande. Under ledarskap av Kristina Juhlin, VD Amnet och DDS, centraliserar vi nätverkets samtliga Martech konsulter, Analytiker, Insight Managers, Data-Strateger, Attributions- och Ekonometri-Specialister, Visualiseringsexperter, Growth Hackers och Campaign Managers till en integrerad enhet.

Kristina Juhlin fortsätter
– DDS kommer kunna erbjuda betydligt starkare, bredare och mer koordinerade resurser till alla våra kunder än vad någon annan aktör i Sverige kan göra i dagsläget. Teamet fortsätter den löpande konsultationen till alla Dentsu Aegis kunder som idag men vi kommer framledes kunna erbjuda ännu mer holistisk och heltäckande rådgivning. Den samlade kompetensen inom DDS möjliggör för våra kunder att ligga i framkant inom martech, insikt och analys. Målet är att framtidssäkra våra kunders marknadsföringsinvesteringar och affärsresultat i en värld där data utgör ett allt viktigare konkurrensmedel. Vi investerar dessutom i ytterligare rekryteringar av specialister inom datadrivet redan under våren. Den här omstruktureringen stödjer också GDPR-säkringen av Dentsu Aegis och total kontroll över all data vi hanterar inom koncernen.

Om Dentsu Aegis Network och DDS
DDS är koncernens nya affärsområde med inledningsvis 40 specialiserade konsulter inom martech, data management, insikt och analys.Föregående nyhet: Dentsu Aegis rekryterar tung HR-chef från SVT Nästa nyhet: Dentsu Aegis storsatsar på digitalt i Göteborg och lanserar Outfox